QLIK - Systemy Elektroniczne

Dział

Wyceny - Terminy:
Marek Kulik
tel. 666 616 114
biuro@kamery.pomorskie.pl

Dział Serwisów i Konserwacji:
tel 666-616-601
serwis@kamery.pomorskie.p
l

Dział Informatyczno-techniczny:
tel. 666-616-106
informatyk@kamery.pomorskie.pl