Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 10 w Gdyni.